Bestuur

Het bestuur van Reddingsbrigade Lemmer bestaat uit de volgende personen in de volgende functies:

  • Erwin Krijger (voorzitter en lid technische commissie)
  • Tjitske Artz (secretaresse)
  • Meta van Griethuyzen(penningmeester)
  • Tjebbe van der Meer (lid wedstrijdcommissie)
  • Bareld Stoker (lid bewakingscommissie)
  • Gea de Haan(lid P&R-commissie)
  • Marianne de Vries(algemeen lid)

Voor vragen aan het bestuur kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@rblemmer.nl.