Wedstrijd Commissie

Wedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie van de reddingsbrigade traint het wedstrijdteam, organiseert wedstrijden van de vereniging en regelt de deelname aan wedstrijden bij andere verenigingen door het hele land. De wedstrijdcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Tjebbe van der Meer (voorzitter en aanspreekpunt wedstrijdteam)
  • Dennis de Vries (secretaris, wedstrijden)
  • Mark Hoekstra (trainer jeugd)
  • Erwin Krijger (trainer senioren)
  • Bareld Stoker (lid)
  • Manouk v.d. Berg (lid)
  • Kayleigh van Dijk (lid)

Wedstrijdteam                                                                                                                                                                                                      De reddingsbrigade heeft een vast wedstrijdteam. Dit team bestaat uit zwemmers die vaak meedoen aan avond- en nachtmarathons en het leuk vinden het hele jaar door te trainen voor wedstrijden. Ze trainen wekelijks op conditie, techniek en tactiek. Het doel voor komende seizoen 2012-2013 is om gemiddeld bij elke wedstrijd in de top 3 te eindigen. De mensen uit het wedstrijdteam zullen ook als eerste gevraagd worden voor deelname aan marathons. In principe kan ieder lid van de vereniging vanaf 16 jaar interesse tonen om lid te worden van het wedstrijdteam. Natuurlijk wordt en dan wel wat van je verwacht. In overleg met de wedstrijdcommissie wordt dan gekeken of er plek voor je is in het team. Mocht je interesse hebben neem dan contact op met de wedstrijdcommissie.

Wedstrijden                                                                                                                                                                                                                                   Elk jaar worden er door de wedstrijdcommissie verschillende wedstrijden georganiseerd, zoals de Jeugdmarathon en de Avondmarathon. Dit jaar staat er ook een Scholenwedstrijd op het programma.

Grofweg zijn er drie soorten wedstrijden waaraan teams van de reddingsbrigade kunnen deelnemen: Jeugdmarathons, avondmarathons en nachtmarathons

Marathons                                                                                                                                                                                                                                                Bij een marathon gaat het erom in teamverband gezamenlijk zoveel mogelijk meters bij elkaar te zwemmen. Het team dat aan het einde van de dag, avond of nacht de meeste meters heeft afgelegd, is de winnaar. Verschillende varianten wisselen zich af: in estafette zwemmen gedurende tien minuten, een uur om beurten sprinten en allerlei varianten op het reddend zwemmen. Hierbij komt het dus aan op techniek en uithoudingsvermogen in het team van meestal acht deelnemers. Ook het sociale aspect speelt hierbij dus een grote rol. Bij avondmarathon op Valentijnsdag zwom bijvoorbeeld het team van Lemmer gezamenlijk twintig kilometer bij elkaar. Het zwemmen wordt afgewisseld met leuke activiteiten, zoals een spel voor de teamleiders.

Driekamp                                                                                                                                                                                                                                           Samen met de reddingsbrigade Noptunus uit Emmeloord en reddingsbrigade West Stellingwerf uit Wolvega organiseert de reddingsbrigade jaarlijks de Driekamp. Deze vindt afwisselend plaats op een van de drie locaties van de brigades. Teams van verschillende leeftijdscategorieën komen tegen elkaar uit in spannende, sportieve en leuke zwemopdrachten. De afgelopen vier jaren is de wisselbeker mee teruggekomen naar Lemmer!

EHaDwedstrijden                                                                                                                                                                                      Eerste Hulp aan Drenkelingen is een serieuze zaak, maar de vaardigheden daarvoor kunnen op een leuke manier op peil worden gehouden in wedstrijdverband. Bij deze wedstrijden is het de bedoeling om een nagespeeld ongeval zo goed mogelijk op te lossen in een vastgestelde tijd, meestal vier minuten. Een EHaD-team bestaat uit vier deelnemers en deze teamleden moeten samen het ongeval oplossen. Het komt hier vooral aan op techniek, het toepassen van EHBO-vaardigheden, het leidinggeven en de samenwerking in het team. Deze wedstrijden zijn altijd erg leuk en geven een goed beeld van de kwaliteit van onze opleidingen.

Clubkampioenschappen                                                                                                                                                                                                                          Een bijzondere wedstrijd zijn de clubkampioenschappen. Deze worden in februari gehouden voor de eigen leden. Alle zwemmers kunnen hieraan deelnemen. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk de gevraagde afstanden af te leggen. De afstand en de sportieve uitdaging varieert per leeftijdsgroep.

Contact                                                                                                                                                                                                                                                     Mocht u vragen, tips of ideeën hebben, spreek dan gerust iemand aan van de wedstrijdcommissie of stuur een e-mail naar wedstrijd@rblemmer.nl.

De wedstrijdcommissie