Aanmelden gratis proeflesSteun ons doe mee !

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier Reddingsbrigade Lemmer
Aanmelden bij Reddingsbrigade Lemmer kan via onderstaand aanmeldformulier. Na het invullen van het digitale aanmeldformulier neemt onze Technische Commissie contact op in verband met de groepsindeling. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen onderaan het formulier worden gesteld.

De contributie van Reddingsbrigade Lemmer is te vinden op de  tarievenpagina.  De betaling van de contributie zal voornamelijk via automatische incasso worden geïnd, te weten op 1 oktober en 1 april. Bij de eerste zwemles zal een machtiging worden meegegeven voor deze automatische incasso. Mocht u niet per automatische incasso willen betalen, dan ontvangt u een factuur voor het gehele contributiebedrag.