Aanmelden gratis proeflesSteun ons doe mee !

Algemene informatie

Lidmaatschap

Om lid te kunnen worden van de Reddingsbrigade moet je minimaal vijf jaar oud zijn en in het bezit zijn van zwemdiploma A en B (bij voorkeur ook C). De leden zwemmen één keer per week 40 minuten. Gezwommen wordt in zwembad Ny Sudersé. Op woensdagavond zijn de tijden van 18.30 t/m 21.10 uur en op vrijdagavond van 18.50 t/m 21.40 uur. Kaderleden van onze brigade zijn iedere woensdag- en vrijdagavond tijdens de trainingsuren aanwezig. Voor vragen en/of informatie kunt u bij hen terecht.

Nieuwe leden worden naar gelang de leeftijd en vaardigheid in het zwemmen, ingedeeld voor een brevet of diploma.

Zwemkleding

Bij Reddingsbrigade Lemmer is het verplicht dat de meisjes/vrouwen zwemmen in een badpak. Dit in verband met de diverse grepen en oefeningen waarbij bikini’s kunnen verschuiven. Bij de jongens/heren is een gewone zwembroek verplicht.

Het omkleden

Tijdens een lesuur kleden verschillende leeftijdsgroepen zich om in de kleedkamers. Het is niet toegestaan dat moeders in de jongenskleedkamer komen en vaders in de meisjeskleedkamer. Het komt voor dat kleren op de grond liggen. Vertel uw zoon/dochter dat de kleren goed op moeten worden gehangen of desnoods in de tas worden gestopt. Elk uur wordt door het kader toezicht in de kleedkamers gehouden en desnoods wordt hulp geboden bij het aankleden.

Waardevolle spullen

Waardevolle spullen zoals bijv. mobiele telefoons, ringen, horloges en geld kan men beter thuislaten. De reddingsbrigade is niet verantwoordelijk bij verlies of diefstal. Je kunt ook gebruik maken van een kluisje, hier moet € 0,50 in. Naast het bad staat een verzameldoos voor de bandjes, onthoud wel je nummer!

Sieraden

In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om sieraden te dragen tijdens het zwemmen. Armbanden, kettingen, oorbellen etc. kun je beter thuis al af doen. Piercings kunnen hinderlijk zijn tijdens sommige oefeningen en grepen. De instructeur zal dit aangeven, er zal dan gevraagd worden om deze tijdens de lessen af te plakken met een pleister.

Afmelden lessen

Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat je een keer niet kunt komen op de training. Voor de instructeurs is het heel vervelend als groepen ineens niet compleet zijn. Wilt u er daarom voor zorgen dat de instructeur van te voren op de hoogte wordt gebracht!

Krentenbaard

Zo nu en dan komt het voor dat kinderen komen zwemmen met krentenbaard. Krentenbaard is een bacteriële infectie van de huid rond de mond en neus, maar deze infectie kan ook op de armen en benen voorkomen. Krentenbaard is zeer besmettelijk. Bij de reddingsbrigade is er voor gekozen dat wanneer kinderen krentenbaard hebben, zij niet mogen zwemmen,  totdat de krentenbaard over is! U kunt krentenbaard als volgt herkennen: eerst ontstaan rode bultjes in groepjes op de huid. Midden in deze bultjes ontstaan blaasjes die snel indrogen tot gele korstjes. Plekken met korstjes of blaasje breiden zich snel uit. De huid kan soms pijnlijk zijn of jeuken.

Informatie naar de kinderen/ouders/verzorgers

Belangrijke informatie zoals de K.N.B.R.D. examens gaat via een papieren brief. Alle overige informatie wordt via de nieuwsbrief digitaal aan u verstrekt. Mocht u een nieuw mailadres hebben, geef dit dan door aan de penningmeester van de vereniging.

Ontvangt u geen nieuwsbrief,  dan vragen wij u een mailtje te sturen naar nieuwsbrief@rblemmer.nl . Er wordt dan bekeken waarom u geen nieuwsbrief ontvangt.

Reddingsbrigade Lemmer stelt zich niet verantwoordelijk voor het missen van belangrijke informatie. Het afmelden of het niet doorgeven van juiste contactgegevens is dan ook op eigen verantwoordelijkheid.

Foto’s en filmen

Jaarlijks worden er veel activiteiten georganiseerd, waarbij foto’s en video’s worden gemaakt. Deze worden vervolgens op de website en social media geplaatst of gebruikt in drukwerk. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit via een mail doorgeven aan nieuwsbrief@rblemmer.nl Wij zullen er dan voor zorgen dat u of uw kind zoveel mogelijk buiten beeld wordt gehouden.

Opzeggen lidmaatschap

Het gebeurt  vaak dat vlak voor het examen het lidmaatschap wordt opgezegd en dat dit niet meteen bij de juiste personen terecht komt. De diploma’s worden vaak van tevoren  geschreven en zo is het belangrijk dat zulke informatie tijdig wordt doorgegeven. Zijn er wijzigingen, opzeggingen of zijn er problemen neemt u dan tijdig schriftelijk of mondeling contact op met de penningmeester of de Technische commissie. Bij opzeggingen na 1 april brengen wij diplomakosten in rekening.

Gezondheidsverklaringen

Elk jaar worden in september de gezondheidsverklaringen uitgereikt. Deze zijn er om toegelaten te worden tot een examen of een wedstrijd. Wij verzoeken u om deze gezondheidsverklaring helemaal in te vullen. Het gaat hierbij vooral om ziekten en/of afwijkingen. De T.C. gaat hier vertrouwelijk mee om. Als u kind iets heeft wat niet op dit formulier vermeld wordt, verzoeken wij u om dit erbij te schrijven. Mochten tijdens het zwemseizoen gezondheidsklachten ontstaan of operaties plaatsvinden zouden wij hier graag van op de hoogte gebracht willen worden, zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Ook kan deze nuttige informatie bij een examen een aanvulling zijn en de instructeur kan tijdens het lesgeven hier rekening mee houden. Tevens worden deze verklaringen gebruikt bij het schrijven van de diploma’s. Zorg er dus voor dat de officiële naam, die ook op het diploma hoort,  er duidelijk wordt opgeschreven. Zo ook de juiste geboortedatum en -plaats. Het komt nog regelmatig voor dat de ouders/verzorgers hun eigen gegevens invullen. De gezondheidsverklaringen zijn één jaar geldig en moeten elk jaar volledig worden ingevuld!

Zakboekjes

Het zakboekje is een klein boekje waarin losbladige inlegvellen worden geplaatst. Zo’n inlegvelletje is dan het bewijs voor het behalen van een brevet of diploma. Ook zit er een inlegvel in met het bewijs dat je lid bent van onze brigade. Als bewijs dat het zakboekje van jou is moet er een foto in geplakt worden, vandaar dat alle nieuwe leden een pasfoto moeten inleveren. Zet achterop de pasfoto de naam, geboorteplaats en datum en lever deze in bij de instructeur of bij een lid van de Technische Commissie. Het zakboekje wordt uitgereikt bij het examen.

Dyslexiebeleid

Bij Reddingsbrigades Nederland wordt een dyslexiebeleid gehanteerd. Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten die voor dyslectici beschikbaar zijn bij Reddingsbrigade Nederland, denk bijvoorbeeld aan een mondeling examen i.p.v. een schriftelijk examen moet de kandidaat  voor het examen een dyslexieverklaring voorleggen bij de Technische Commissie. Onze reddingsbrigade biedt tevens de mogelijkheid om extra theorielessen te volgen, deze lessen kan men dan aanvragen bij de Technische Commissie.

Zwemmen met een chloorbril

De laatste jaren zijn er steeds meer kinderen die met een chloorbril willen of moeten zwemmen.

Bij de examens is dit NIET toegestaan.

Ook chloorbrilletjes op sterkte zijn niet toegestaan. Een gewone bril op sterkte mag wel.
Bij de meeste opticiens zijn speciale sportbandjes te koop zodat de bril ook goed blijft zitten tijdens het zwemmen.  Het gebruik van een duikbril, waarbij klaren mogelijk is (een bril die duikers ook ophebben en die ook je neus bedekt), wordt soms met een dispensatieverzoek wel toegestaan. Het aanvragen van een dispensatie duurt lang, wij willen dan graag voor de kerstvakantie weten of dit noodzakelijk is.

Kijklessen

In onze nieuwsbrief kunt u informatie vinden over wanneer onze reddingsbrigade kijklessen heeft. U kunt deze dan op blote voeten/badslippers bekijken of met blauwe schoentjes. Bij de overige lessen mogen geen ouders/verzorgers in het bad, aangezien dit de kinderen tijdens de lessen afleidt.

Wak survival

Hoewel we de afgelopen jaren bijna geen ijs hebben gehad vinden we het wel belangrijk dat iedereen ook weet wat te doen bij een ijsongeval.

  • Wat gebeurt er als je onder het ijs terechtkomt?
  • Hoe kun je daar veilig onder vandaan komen?
  • Hoe kun je iemand anders redden als deze door het ijs is gezakt?

Om iedereen te leren wat je moet doen, gaan we dit tijdens een van de lessen  in het zwembad oefenen! Een deel van het zwembad wordt bedekt met zwarte folie met gaten, waar de deelnemers, onder begeleiding van duikers, in zullen vallen en onderdoor kunnen zwemmen.