Aanmelden gratis proeflesSteun ons doe mee !

Lidmaatschap

Instroomeis
Als reddingsbrigade gaan wij ervan uit dat nieuwe leden al beschikken over een redelijk tot goed zwemniveau. Daarom stellen wij zwemdiploma A en B (en voorkeur ook C) als instroomeis om lid te worden van Reddingsbrigade Lemmer. De instructeur en onze technische commissie bekijken bij welk brevet gestart kan worden.

Ledenadministratie
Nieuwe leden mogen gratis een keer meezwemmen om te kijken of zij het leuk vinden bij de brigade. Na de les ontvangen nieuwe leden een aanmeldformulier en een gezondheidsverklaring*. Deze lever je de volgende les ingevuld in bij je instructeur.

Contributie

De contributie van Reddingsbrigade Lemmer bedraagt per jaar:

   
Per lid € 68,00
Extra kosten niet automatisch innen contributie € 2,00

De contributie zal zoveel mogelijk geïnd worden via automatische incasso in twee termijnen te weten op 1 april en 1 oktober. Indien de contributie niet via automatische incasso geïnd kan worden verzoeken wij u de contributie in een keer te voldoen. U ontvangt van ons over het contributiebedrag een factuur.

Opzegging
Een eventuele opzegging dient voor 1 maart of 1 september van het lopende seizoen schriftelijk (mag via mail) aan de penningmeester meegedeeld te worden. Zegt u later op, dan bent u over de volgende termijn nog contributie verschuldigd.

Voor vragen neem contact op met de penningmeester.