Aanmelden gratis proeflesSteun ons doe mee !

Veel voorkomende vragen

Wanneer mag je examen doen?

De T.C. hanteert de regel dat wanneer een lid tien avonden zonder afmelding/ of zonder enige reden afwezig is, deze kandidaat niet mag deelnemen aan het examen. Voordat het examen plaatsvindt is een proefexamen. Wanneer blijkt dat een kandidaat de stof niet in die mate beheerst en dat hij/zij dit niet kan bijwerken in de weken tot het examen, kan besloten worden dat hij/zij geen examen mag doen. Dit om teleurstellingen te voorkomen. Eerdergenoemde wordt in goed overleg met de ouders of verzorgers van de betreffende kandidaten besloten. Is men toch gezakt, dan is een herkansing mogelijk. Dit bij een andere brigade of in oktober bij onze eigen brigade.

Waarom niet iedereen op de avond waarop hij/zij zwemt ook afzwemt?

Bij sommige brevetten kan het examen erg lang duren, daarom proberen wij de jongere kinderen zo vroeg mogelijk op de avond te laten zwemmen. Het kan zo zijn dat wanneer je op vrijdag zwemt je op woensdag moet afzwemmen of andersom. De hogere diploma’s zwemmen meestal af op de vrijdagavond, omdat deze diploma’s meer tijd in beslag nemen in verband met theorie. Het kan zijn dat van deze regel wordt afgeweken, afhankelijk van het aantal beschikbare examenofficials per avond.

Waarom de kinderen die bij elkaar zwemmen niet bij elkaar afzwemmen?

De kinderen staan per brevet/diploma ingedeeld, dus iedereen die eenzelfde brevet zwemt komt op één lijst. Deze lijst wordt onderverdeeld in groepjes van zes á acht personen. Zo kan het dus voorkomen dat niet iedereen met zijn eigen groepsgenootjes afzwemt.

Waarom moeten sommige kinderen van een brevet nog wachten bij een examen terwijl een groepje van hetzelfde brevet al zwemt?

Het zwembad in Lemmer beschikt over vier banen, zo kunnen vier groepen tegelijk in het bad examen doen in verband met veiligheid. Het komt voor dat van het ene brevet meer kinderen zijn dan van een ander brevet. De kinderen staan per groep op de officiële deelnemerslijsten en die lijsten worden van het begin af aan afgewerkt. Ook kan het zijn dat de ene examinator langer werk heeft dan de andere.

Wat als je niet af kunt zwemmen?

Geef dit zo snel mogelijk door zodat er een oplossing gezocht kan worden! Is er een geldige reden dat men niet op de desbetreffende avond af kan zwemmen, dan is er de gelegenheid om dit bij een andere reddingsbrigade te doen of op de andere avond mits daar ruimte voor is en er genoeg examinatoren zijn op deze avond.